Net als de rest van Nederland hebben ook wij te maken met de gevolgen van corona. Wij volgen daarom de adviezen van het kabinet en maken daarop ons beleid. Graag informeren wij u hierover middels onderstaande vragen.

Laatste update: 30-05-2020, 16.00 uur

Het NOC-NSF en de KNVB hebben laten weten dat vanaf 1 juni ook kinderen van 13 t/m 18 jaar weer mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Goed nieuws voor alle voetballende kinderen! Ook voor de Sallandse Voetbaldagen is dit goed nieuws. Kinderen van 13 jaar en ouder hoeven daardoor geen aangepaste trainingen meer te krijgen. Wel zo leuk!

Buiten de sportactiviteiten om moeten kinderen vanaf 13 jaar wel nog steeds 1,5 meter afstand houden. Wij zullen daar dan ook rekening mee houden bij de organisatie van de voetbaldagen. Gelukkig is dit goed te doen!

De Sallandse Voetbaldagen stonden inderdaad in eerste instantie gepland van 5 t/m 8 juli 2020. Door de onzekerheid die de coronamaatregelen met zich meebrengen, hebben wij ervoor gekozen dit te verplaatsen naar 2 t/m 5 augustus 2020. Dit geeft zowel ouders en kinderen als ons de zekerheid en tevens mogelijkheid de voetbaldagen zo goed mogelijk voor te bereiden conform de geldende richtlijnen.
Als organisatie gaan wij ten allen tijde uit van de maatregelen van het RIVM. Daarnaast staan wij in contact met Summercamp Heino om een veilig verblijf te kunnen garanderen.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn inmiddels weer volop in training bij hun voetbalvereniging. Hier is ook de 1,5 meter regel niet van toepassing. De verwachting is dus dat zowel de voetbaldagen zonder overnachting als het slaapkamp mét overnachting door kan gaan.
Kinderen tot 18 jaar mogen inmiddels weer vrij sporten. Tijdens het voetballen is er dus geen belemmering meer. Tussen de sportactiviteiten door is de 1,5 meter regel nog wel van toepassing. Wij zullen alle activiteiten buiten het voetballen om zo inrichten dat kinderen van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit is goed mogelijk. Ook wat betreft de voetbaldagen met overnachting is de verwachting op dit moment dat dit door kan gaan voor de leeftijdscategorie vanaf 13 jaar. Belangrijk uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen in kleine aantallen op de slaapkamers kunnen liggen om de onderlinge afstanden te kunnen garanderen.
Indien uw kind niet meer deel kan nemen vanwege de geldende maatregelen dan zullen wij u het volledige aanmeldbedrag terugstorten. U maakt dus geen kosten bij een annulering.
Enkele aanpassingen om alles zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen zijn onoverkomelijk. Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat er nog steeds een fantastisch programma staat!
De begeleiding zal werken conform de geldende maatregelen. Dit betekent voornamelijk op 1,5 meter van elkaar blijven en zoveel mogelijk handen ontsmetten.
Wij zullen ouders die hun kind aangemeld hebben zo goed mogelijk proberen te informeren indien er veranderingen plaatsvinden. Heb je desondanks eerder vragen aan ons? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Een week voor aanvang van de voetbaldagen ontvangen deelnemers per mail informatie over de aanmeldprocedure op de aankomstdag.
De verwachting is dat de voetbaldagen voor kinderen tot en met 12 jaar door kunnen gaan zowel met als zonder overnachting. Ook voor kinderen vanaf 13 jaar hebben wij goede hoop dat die ook kunnen blijven overnachten. Uiterlijk 2 weken van te voren (19 juli) kunnen wij met zekerheid zeggen of alles doorgaat. Is er al eerder duidelijkheid dan hoort u dat vanzelfsprekend van ons.
Wij handelen altijd volgens het geldende advies van de overheid. Hierin vragen wij ook ouders hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij behouden onszelf altijd het recht deelnemers met verschijnselen te weigeren dan wel naar huis te sturen.
Ook hier handelen wij altijd volgens het op dat moment geldende advies van de overheid. Hierin vragen wij ook ouders hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij behouden onszelf altijd het recht deelnemers met verschijnselen te weigeren dan wel naar huis te sturen.
Na iedere persconferentie of andere uitingen vanuit de overheid zullen wij de informatie op deze pagina herzien. U vindt de datum van de laatste update bovenaan deze pagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Instagram