Net als de rest van Nederland hebben ook wij te maken met de gevolgen van corona. Wij volgen daarom de adviezen van het kabinet en maken daarop ons beleid. Gelukkig zijn de meeste maatregelen echter niet meer van toepassing op kinderen tot 18 jaar en kunnen we dus relatief ongehinderd genieten van de voetbaldagen! Graag informeren wij u hierover middels onderstaande vragen.

Laatste update: 24-06-2020, 20.00 uur

In de onderstaande linken zijn de protocollen te vinden die zijn samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt Kindervakanties in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Tijdens de Sallandse Voetbaldagen worden deze protocollen gevolgd.

Protocol zomerkamp t/m 12 jaar

Protocol zomerkamp van 13 t/m 18 jaar

De Sallandse Voetbaldagen stonden inderdaad in eerste instantie gepland van 5 t/m 8 juli 2020. Door de onzekerheid die de coronamaatregelen met zich meebrengen, hebben wij ervoor gekozen dit te verplaatsen naar 2 t/m 5 augustus 2020. Dit geeft zowel ouders en kinderen als ons de zekerheid en tevens mogelijkheid de voetbaldagen zo goed mogelijk voor te bereiden conform de geldende richtlijnen.
Als organisatie gaan wij ten allen tijde uit van de maatregelen van het RIVM. Op basis van de huidige maatregelen kunnen de Sallandse Voetbaldagen gewoon doorgang vinden en ook als de maatregelen aangescherpt worden dan hebben wij een plan liggen.
Kinderen tot en met 18 jaar mogen weer vrijuit bewegen, mits ze 1,5 meter afstand houden tot volwassenen. Met de huidige maatregelen zijn er dus geen grote gevolgen meer.
Indien uw kind niet meer deel kan nemen vanwege de geldende maatregelen dan zullen wij u het volledige aanmeldbedrag terugstorten. U maakt dus geen kosten bij een annulering.
De begeleiding zal werken conform de geldende maatregelen. Dit betekent o.a. dat zij conform de maatregelen voor volwassenen op 1,5 meter van elkaar blijven en van kinderen in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar.
Wij zullen ouders die hun kind aangemeld hebben zo goed mogelijk proberen te informeren indien er veranderingen plaatsvinden. Heb je desondanks eerder vragen aan ons? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Een week voor aanvang van de voetbaldagen ontvangen deelnemers per mail informatie over de aanmeldprocedure op de aankomstdag.
Met de huidige maatregelen is er gelukkig geen enkele aanleiding meer om het kamp niet door te laten gaan! Wel houden wij eventueel nieuwe maatregelen in de gaten. Uiterlijk 2 weken van te voren (19 juli) kunnen wij met zekerheid zeggen of alles doorgaat. Is er al eerder duidelijkheid dan hoort u dat vanzelfsprekend van ons.
Wij handelen altijd volgens het geldende advies van de overheid. Hierin vragen wij ook ouders hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij behouden onszelf altijd het recht deelnemers met verschijnselen te weigeren dan wel naar huis te sturen.
Ook hier handelen wij altijd volgens het op dat moment geldende advies van de overheid. Hierin vragen wij ook ouders hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij behouden onszelf altijd het recht deelnemers met verschijnselen te weigeren dan wel naar huis te sturen.
Na iedere persconferentie of andere uitingen vanuit de overheid zullen wij de informatie op deze pagina herzien. U vindt de datum van de laatste update bovenaan deze pagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram